Nabízíme

Silnoproudé rozvody

Rozvody VN

- trafostanice venkovní, kioskové, vestavěné, spínací stanice

- kabelové rozvody a přeložky VN

- návrh a rekonstrukce VN sítí ČEZ Distribuce, a.s.

 

Rozvody NN

- přípoky NN, návrh a rekonstrukce NN sítí ČEZ Distribuce, a.s.

- kabelové rozvody a přeložky NN

- veřejné osvětlení

- náhradní zdroje

- průmyslové areály a parky

 

Návrh elektroinstalace v objektech

- výpočet denního a umělého osvětlení

- návrhy hromosvodů a uzemnění v souladu s ustanoveními norem o ochraně před bleskem ČSN EN 62305

- obytné domy, rodinné domky (aplikace tzv. „inteligentní instalace“)

- prodejny a obchodní centra

- administrativa, školy

- sportovní areály, zařízení pro volný čas

- penziony a hotely

- návrhy elektroinstalace a slaboproudých rozvodů základnových stanic GSM mobilních operátorů

 

Silnoproudá elektroinstalace je řešena v úzké spolupráci s dalšími profesemi (sekce slaboproud a MaR).